Inwestowanie w akcje

Inwestowanie w akcje ten sposób zwiększamy możliwość
Pobrane dzięki strefainwestorow.pl

Chociaż fundusze hedgingowe mogą kupować i trzymać obligacje do terminu zapadalności, a ich stosunkowo krótkie horyzonty inwestycyjne, często wykluczają menadżerów z zatrudnianiem tego typu strategii. Zamiast tego, menadżerowie patrzą na zakup niedocenianych dłużnych papierów wartościowych, mogą handlować dla osiągnięcia zysku w krótkim terminie. Mogą zdecydować się na zakup tych papierów z dźwignią finansową w celu zwiększenia stopy zwrotu, związanej z ich wykorzystaniem kapitału. Warto jednak zauważyć, że podczas stosowania nacisku, w ten sposób zwiększamy możliwość powrotu, ale również zwiększamy ryzyko, związane z inwestycją.

Artykuł dzięki: