Czy fundusze hedgingowe maja beneficjentow?

Czy fundusze hedgingowe maja beneficjentow? kwalifikowanych edukacji
Pobrane dzięki www.poig.2007-2013.gov.pl

Własność rachunku funduszu inwestycyjnego może pozwolić na beneficjentów w zależności od tego, w jaki sposób konto jest zarejestrowane. Na przykład fundusze inwestycyjne są często oferowane przez plany emerytalne, takie jak 401 (k) lub indywidualne konto emerytalne (IRA).serwis opon tychy Możesz również być właścicielem konta funduszu wzajemnego z aktem przekazania własności (TOD), która pozwala na beneficjentów.

Czy fundusze hedgingowe maja beneficjentow? Na przykład fundusze
Pobrane dzięki www.wodr.poznan.pl

Rachunki oszczędnościowe College lub programy oszczędnościowe 529 pozwalają także na beneficjentów. W tym czasie konto emerytalne jest otwarte, tak jak w przypadku wpisywania się w 401 (k) plan pracodawcy, formularz wniosku jest zakończony. Oprócz wypełnienia nazwiska, http://pbok.pl adresu i numeru PESEL, istnieje przestrzeń przewidziana w aplikacji, aby wymienić beneficjentów pierwotnych i wtórnych. Pamiętaj, że jest to ważna decyzja, ponieważ w przypadku śmierci właściciela, beneficjent dziedziczy wpływy z tego konta.

Konto funduszu można również otworzyć jako indywidualne posiadane konto, a właściciel może wymienić jednego lub wielu beneficjentów, za pomocą rejestracji TOD. Właściciel utrzymuje kontrolę nad kontem podczas jego trwania. Ci wymienieni beneficjenci mogą odziedziczyć kontro po śmierci właściciela. Przeniesienie aktywów z tego typu konta TOD unika spadku. Plany oszczędnościowe College 529 w Stanach Zjednoczonych są własnością posiadacza rachunku, który wybiera beneficjenta.

Czy fundusze hedgingowe maja beneficjentow? otworzyć jako indywidualne posiadane
Pobrane dzięki images.slideplayer.pl

Plan 529 jest metodą podatku uprzywilejowanego do zaoszczędzenia na studia, jeśli przychód konta jest wykorzystywany do wydatków kwalifikowanych edukacji. Właściciel kontroluje konto i może inwestować w fundusze.

Artykuł dzięki: