Co to jest kapital obrotowy?

Kapitał obrotowy odnosi się do różnicy pomiędzy aktywami spółki i jej bieżącymi zobowiązaniami. Aktywa są rzeczami, należącymi do firmy, które można zamienić na gotówkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy, natomiast zobowiązaniami krótkoterminowymi są koszty i wydatki, które firma ponosi w tym samym czasie. Wspólne aktywa obrotowe obejmują rachunki sprawdzania i oszczędności, papiery wartościowe, takie jak aktywa i obligacje, inwentarz i należności. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują koszty materiałów i dostaw, które muszą być zakupione do produkcji towarów na sprzedaż, płatności krótkoterminowych dłużnych, najem, media, płatności odsetek i podatek. Kapitał obrotowy spółki jest odzwierciedleniem jej efektywności operacyjnej i zarządzania budżetem. Jeżeli firma ma więcej zobowiązań bieżących niż aktywów, jej kapitał obrotowy jest ujemny, co oznacza, że może mieć trudności ze spełnieniem zobowiązań finansowych.

Firma z bardzo wysoką postać kapitału obrotowego, przeciwnie, jest w stanie łatwo w stanie spłacić wszystkie swoje wydatki, i jeszcze dużo środków finansowych jej zostanie. To, czy dana firma wymaga wysokiego kapitału obrotowego, określane przez trzy główne czynniki: rodzaj działalności, cykl operacyjny i cele zarządzania https://motoperfekt.pl/kurtka-modeka.

Artykuł dzięki: