Towary

Fundusze hedgingowe, szukające możliwości inwestycyjnych, mogą zwrócić po towary. Towary często rosną w czasie inflacyjnych środowisk gospodarczych. To powoduje, że ceny surowców, takich jak metale szlachetne i zasoby naturalne idą w górę. Towarowe fundusze hedgingowe miały dobre wyniki w roku 2002. Jednak, gdy ceny surowców zaczęły cierpieć, fundusze hedgingowe w sektorze generalnie zaczęły działać źle.www.fizjosport.krakow.pl Chociaż fundusze hedgingowe poszukują hossy na zysk i niedźwiedzich rynków, wiele funduszy hedgingowych mają zazwyczaj duże uprzedzenia. Ceny surowców na ogół spadły w ciągu 2014 i 2015 roku z powodu deflacji i spowolnienia gospodarczego w Chinach.

Towary surowców, takich jak metale
Pobrane dzięki img.interia.pl

Dlatego ucierpiały zyski wielu funduszy surowcowych w tym okresie. 

Artykuł dzięki: