Interpretacja wysokiego kapitału obrotowego

Jeśli firma ma bardzo wysoki kapitał obrotowy netto ma więcej niż wystarczająco dużo środków obrotowych na zrealizowanie wszystkich swoich krótkoterminowych zobowiązań finansowych. W ogóle im wyższy jest kapitał obrotowy danej firmy, tym lepiej. Wysoki kapitał pracy jest uważany za znak, że firmy są dobrze zarządzane, z potencjałem wzrostu. Jednak niektóre bardzo duże przedsiębiorstwa faktycznie mają ujemny kapitał obrotowy.

Interpretacja wysokiego kapitału obrotowego albo zaniedbuje możliwości rozwoju
Pobrane dzięki doradcypodatkowi.blog.onet.pl

Oznacza to, że ich zadłużenie krótkoterminowe przewyższa aktywa płynne. Zazwyczaj ten scenariusz działa tylko dla wielkich korporacji o mocy rozpoznawania marki i mocy sprzedaży do trzymania się na powierzchni, w większości jakichkolwiek okoliczności. Te mega-firmy mają zdolność do bardzo szybkiego generowania dodatkowych środków albo poprzez przeniesienie pieniędzy wokół lub poprzez przejęcie zadłużenia długoterminowego. Można natrafić na koszty krótkoterminowe z łatwością, nawet jeśli ich aktywa są związane z inwestycjami długoterminowymi, mieniem lub sprzętem. Chociaż większość firm stara się utrzymać niezmiennie pozytywny kapitał obrotowy, bardzo wysoki wskaźnik nie zawsze jest konieczny. W niektórych przypadkach, bardzo wysoki kapitał obrotowy, może wskazywać, że firma nie inwestuje swojego nadmiaru gotówki optymalnie albo zaniedbuje możliwości rozwoju na rzecz maksymalnej płynności.

Choć dodatnia liczba jest na ogół lepsza, to firma, która nie robi dobrego użytku ze swego kapitału, robi tak naprawdę swoim akcjonariuszom niedźwiedzią przysługę. Warto pamiętać, że bardzo wysoki kapitał obrotowy netto może również oznaczać, że firma zbyt mocno zainwestowała w inwentarz lub wolno ściąga długi, które mogłyby świadczyć o słabnięciu sprz edaży lub nieefektywności operacyjnych.

Artykuł dzięki: